Brand op binnenvaartschip

Beloning en voorwaarden Waarde
Gemiddeld aantal Credits 6850
Benodigde brandweerposten 14
Benodigde aantal waterongevallenbestrijdingafdelingen 4
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 2
Point of Interest

Rivier

Benodigde uitbreidingen schuimblussing 2
Incident keuze Chemie en industriële inzetten (Specialisatie)
Waterredding inzetten
Voertuig en personeel vereisten Waarde
Benodigde tankautospuiten 3
Benodigde hulpverleningsvoertuigen 1
Hulpverleningsvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde OvD-B's 1
Benodigde Adembeschermingsvoertuigen 1
Adembeschermingsvoertuig benodigd waarschijnlijkheid 10
Benodigde Adviseurs Gevaarlijke Stoffen 1
Aantal Adviseurs Gevaarlijke Stoffen benodigd waarschijnlijkheid 10
Benodigde HOVD's 1
HOVD benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde Waterongevallenvoertuigen / Oppervlaktereddingsteams 1
Waterongevallenvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde bootaanhanger (WOA of BA-RB) 2
Benodigde Voorlichters 1
SVM benodigd 500
Schuimblusvoertuig benodigd 2
Overige informatie Waarde
Maximale aantal patiënten 2
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 90
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Traumatologie
Missievariaties Brand op binnenvaartschip
Terug