Brand op binnenvaartschip

Beloning en voorwaarden Waarde
Gemiddeld aantal Credits 5150
Benodigde brandweerposten 14
Benodigde aantal waterongevallenbestrijdingafdelingen 4
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 2
POI locatie

Rivier

Gegenereerd door Waterongevallen
Voertuig en personeel vereisten Waarde
Benodigde tankautospuiten 3
Benodigde hulpverleningsvoertuigen 1
Hulpverleningsvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde OvD-B's 1
Benodigde Adembeschermingsvoertuigen 1
Adembeschermingsvoertuig benodigd waarschijnlijkheid 10
Benodigde Adviseurs Gevaarlijke Stoffen 1
Aantal Adviseurs Gevaarlijke Stoffen benodigd waarschijnlijkheid 10
Benodigde HOVD's 1
HOVD benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde Waterongevallenvoertuigen / Oppervlaktereddingsteams 1
Waterongevallenvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde bootaanhanger (WOA of BA-RB) 2
Benodigde Voorlichters 1
Overige informatie Waarde
Maximale patiënten aantal 2
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 90
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Traumatologie
Missievariaties Brand op binnenvaartschip
Terug