Brand op binnenvaartschip

Beschrijving Waarde
Gemiddeld aantal Credits 4750
Benodigde brandweerposten 14
Benodigde aantal waterongevallenbestrijdingafdelingen 4
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 2
POI locatie Rivier
Gegenereerd door
Beschrijving Waarde
Benodigde tankautospuiten 3
Benodigde hulpverleningsvoertuigen 1
Hulpverleningsvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde OvD-B's 1
Benodigde Adembeschermingsvoertuigen 1
Adembeschermingsvoertuig benodigd waarschijnlijkheid 10
Benodigde Adviseurs Gevaarlijke Stoffen 1
Aantal Adviseurs Gevaarlijke Stoffen benodigd waarschijnlijkheid 10
Benodigde HOVD's 1
HOVD benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde Waterongevallenvoertuigen / Oppervlaktereddingsteams 1
Waterongevallenvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde waterongevallenaanhangers 2
Benodigde Voorlichters 1
Beschrijving Waarde
Maximale patiënten aantal 2
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 90
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Traumatologie
Terug