Schoolbus te water

Beloning en voorwaarden Waarde
Gemiddeld aantal Credits 4480
Benodigde aantal politiebureaus 5
Benodigde brandweerposten 6
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 8
Benodigde aantal waterongevallenbestrijdingafdelingen 2
Point of Interest

Sloot
Rivier

Incident keuze Waterredding inzetten
Voertuig en personeel vereisten Waarde
Benodigde tankautospuiten 2
Benodigde hulpverleningsvoertuigen 1
Benodigde OvD-B's 1
Benodigde Waterongevallenvoertuigen / Oppervlaktereddingsteams 1
Benodigde bootaanhanger (WOA of BA-RB) 1
Bootaanhanger (WOA of BA-RB) benodigd waarschijnlijkheid 25
Benodigde noodhulpeenheden 3
Benodigde Officiers van Dienst Politie 1
Overige informatie Waarde
Maximale aantal patiënten 12
Minimaal aantal patiënten 5
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 100
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Traumatologie
Vervolginzet Opvang slachtoffers
Missievariaties Schoolbus te water Schoolbus te water
Terug