Baby van commode gevallen

Beloning en voorwaarden Waarde
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 10
Gegenereerd door Ambulance, standplaats
Voertuig en personeel vereisten Waarde
Overige informatie Waarde
Minimaal aantal patiënten 1
Maximale patiënten aantal 1
MMT-Arts benodigd waarschijnlijkheid 100
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 80
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Traumatologie
Terug