Personenauto te water

Beloning en voorwaarden Waarde
Gemiddeld aantal Credits 4850
Benodigde brandweerposten 6
Benodigde aantal waterongevallenbestrijdingafdelingen 3
Benodigde aantal politiebureaus 3
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 10
Point of Interest

Rivier

Incident keuze Waterredding inzetten
Voertuig en personeel vereisten Waarde
Benodigde tankautospuiten 1
Benodigde redvoertuigen 1
Hoogwerker benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde hulpverleningsvoertuigen 1
Hulpverleningsvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 60
Benodigde OvD-B's 1
Benodigde Waterongevallenvoertuigen / Oppervlaktereddingsteams 2
Benodigde bootaanhanger (WOA of BA-RB) 1
Bootaanhanger (WOA of BA-RB) benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde noodhulpeenheden 3
Overige informatie Waarde
MMT-Arts benodigd waarschijnlijkheid 10
Maximale aantal patiënten 3
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 90
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Traumatologie
Vervolginzet Reanimatie drenkeling
Terug