Personenauto in sloot

Beloning en voorwaarden Waarde
Gemiddeld aantal Credits 1400
Benodigde brandweerposten 4
Benodigde aantal waterongevallenbestrijdingafdelingen 1
Benodigde aantal politiebureaus 2
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 1
POI locatie

Sloot

Gegenereerd door Waterongevallen
Voertuig en personeel vereisten Waarde
Benodigde tankautospuiten 1
Benodigde hulpverleningsvoertuigen 1
Hulpverleningsvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde OvD-B's 1
Benodigde Waterongevallenvoertuigen / Oppervlaktereddingsteams 1
Waterongevallenvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 80
Benodigde noodhulpeenheden 2
Overige informatie Waarde
Maximale patiënten aantal 2
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 90
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Interne Geneeskunde
Terug