Persoon te water

Beloning en voorwaarden Waarde
Gemiddeld aantal Credits 5200
Benodigde brandweerposten 14
Benodigde aantal waterongevallenbestrijdingafdelingen 4
Benodigde aantal politiebureaus 2
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 1
Point of Interest

Rivier

Incident keuze Waterredding inzetten
Voertuig en personeel vereisten Waarde
Benodigde tankautospuiten 1
Benodigde redvoertuigen 1
Hoogwerker benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde hulpverleningsvoertuigen 1
Hulpverleningsvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 70
Benodigde OvD-B's 1
Benodigde HOVD's 1
HOVD benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde Waterongevallenvoertuigen / Oppervlaktereddingsteams 4
Benodigde bootaanhanger (WOA of BA-RB) 2
Benodigde noodhulpeenheden 2
Overige informatie Waarde
Maximale aantal patiënten 1
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 100
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Interne Geneeskunde
Vervolginzet Reanimatie drenkeling
Terug