Brand op passagiersschip

Beschrijving Waarde
Gemiddeld aantal Credits 4800
Benodigde brandweerposten 16
Benodigde aantal waterongevallenbestrijdingafdelingen 3
Benodigde aantal politiebureaus 2
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 10
POI locatie

Rivier

Gegenereerd door Waterongevallen
Beschrijving Waarde
Benodigde tankautospuiten 3
Benodigde redvoertuigen 1
Hoogwerker benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde hulpverleningsvoertuigen 1
Hulpverleningsvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde OvD-B's 1
Benodigde Adembeschermingsvoertuigen 1
Adembeschermingsvoertuig benodigd waarschijnlijkheid 40
Benodigde HOVD's 1
HOVD benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde Commandowagen 1
Commandowagen benodigdheid 50
Benodigde Waterongevallenvoertuigen / Oppervlaktereddingsteams 3
Benodigde bootaanhanger (WOA of BA-RB) 2
Benodigde noodhulpeenheden 1
Beschrijving Waarde
Maximale patiënten aantal 12
Minimale aantal slachtoffers 8
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 50
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Traumatologie
Terug