Brand op passagiersschip

Beloning en voorwaarden Waarde
Gemiddeld aantal Credits 4800
Benodigde brandweerposten 16
Benodigde aantal waterongevallenbestrijdingafdelingen 3
Benodigde aantal politiebureaus 2
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 10
Point of Interest

Rivier

Incident keuze Waterredding inzetten
Voertuig en personeel vereisten Waarde
Benodigde tankautospuiten 3
Benodigde redvoertuigen 1
Hoogwerker benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde hulpverleningsvoertuigen 1
Hulpverleningsvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde OvD-B's 1
Benodigde Adembeschermingsvoertuigen 1
Adembeschermingsvoertuig benodigd waarschijnlijkheid 40
Benodigde HOVD's 1
HOVD benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde Commandowagen 1
Commandowagen benodigdheid waarschijnlijkheid 50
Benodigde Waterongevallenvoertuigen / Oppervlaktereddingsteams 3
Benodigde bootaanhanger (WOA of BA-RB) 2
Benodigde noodhulpeenheden 1
Overige informatie Waarde
Maximale aantal patiënten 12
Minimaal aantal patiënten 8
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 50
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Traumatologie
Terug