Brand op passagiersschip

Beloning en voorwaarden Waarde
Gemiddeld aantal Credits 3250
Benodigde brandweerposten 14
Benodigde aantal waterongevallenbestrijdingafdelingen 2
Benodigde aantal politiebureaus 1
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 6
Point of Interest

Rivier

Incident keuze Waterredding inzetten
Voertuig en personeel vereisten Waarde
Benodigde tankautospuiten 2
Benodigde OvD-B's 1
Benodigde Waterongevallenvoertuigen / Oppervlaktereddingsteams 2
Benodigde bootaanhanger (WOA of BA-RB) 1
Benodigde noodhulpeenheden 1
Overige informatie Waarde
Maximale aantal patiënten 6
Minimaal aantal patiënten 4
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 50
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Algemene Heelkunde
Terug