Heidebrand

Beschrijving Waarde
Gemiddeld aantal Credits 7200
Benodigde brandweerposten 16
POI locatie Bos
Gegenereerd door Brandweer, Kazerne
Beschrijving Waarde
Benodigde tankautospuiten 8
Benodigde hulpverleningsvoertuigen 1
Hulpverleningsvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 80
Benodigde OvD-B's 2
Benodigde Adembeschermingsvoertuigen 1
Adembeschermingsvoertuig benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde slangenwagens 4
Benodigde HOVD's 1
HOVD benodigd waarschijnlijkheid 80
Benodigde Commandowagen 1
Commandowagen benodigdheid 80
Beschrijving Waarde
Terug