Persoon onwel na mixen mest

Beloning en voorwaarden Waarde
Gemiddeld aantal Credits 700
Benodigde brandweerposten 11
Benodigde aantal politiebureaus 1
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 2
POI locatie

Boerderij

Gegenereerd door Brandweer, Kazerne
Voertuig en personeel vereisten Waarde
Benodigde tankautospuiten 1
Benodigde hulpverleningsvoertuigen 1
Hulpverleningsvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde OvD-B's 1
OvD-B benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde Verkenningseenheden 1
Verkenningseenheden benodigd waarschijnlijkheid 10
Benodigde Adviseurs Gevaarlijke Stoffen 1
Aantal Adviseurs Gevaarlijke Stoffen benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde noodhulpeenheden 1
Overige informatie Waarde
Maximale patiënten aantal 2
Minimaal aantal patiënten 1
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 100
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Traumatologie
Terug