Persoon van podium gevallen

Beschrijving Waarde
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 1
POI locatie Theater
Beschrijving Waarde
Beschrijving Waarde
Maximale patiënten aantal 1
Minimale aantal slachtoffers 1
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 100
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Algemene Heelkunde
Terug