Brand in tankstation

Beloning en voorwaarden Waarde
Gemiddeld aantal Credits 14910
Benodigde brandweerposten 21
Benodigde aantal politiebureaus 10
Point of Interest

Tankstation

Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 15
Minimaal politie helikopter standplaatsen 1
Benodigd aantal Hoofdbureau's 1
Benodigde uitbreidingen schuimblussing 2
Incident keuze Brandweer inzetten
Chemie en industriële inzetten (Specialisatie)
Voertuig en personeel vereisten Waarde
Benodigde tankautospuiten 5
Benodigde redvoertuigen 1
Benodigde OvD-B's 2
Benodigde HOVD's 1
HOVD benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde slangenwagens 1
Slangenwagen benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde Adembeschermingsvoertuigen 1
Adembeschermingsvoertuig benodigd waarschijnlijkheid 20
Benodigde Verkenningseenheden 3
Verkenningseenheden benodigd waarschijnlijkheid 10
Benodigde Adviseurs Gevaarlijke Stoffen 1
Aantal Adviseurs Gevaarlijke Stoffen benodigd waarschijnlijkheid 10
Benodigde noodhulpeenheden 10
SVM benodigd 1000
Benodigde hulpverleningsvoertuigen 1
Schuimblusvoertuig benodigd 2
Benodigde Voorlichters 1
Benodigde Commandowagen 1
Benodigde Officiers van Dienst Politie 1
Benodigde politie helikopters 1
Overige informatie Waarde
Maximale aantal patiënten 40
Minimaal aantal patiënten 10
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 50
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Traumatologie
MMT-Arts benodigd waarschijnlijkheid 5
Vervolginzet Opvang slachtoffers Afzetten straat voor brandweer Persoon heeft rook ingeademd Nablussen
Missievariaties Brand in tankstation Brand in tankstation
Terug