Aanvaring met vrachtschip en motorboot

Beloning en voorwaarden Waarde
Gemiddeld aantal Credits 2000
Benodigde aantal waterongevallenbestrijdingafdelingen 3
Benodigde aantal politiebureaus 2
Benodigd aantal Ambulancestandplaatsen 3
Benodigde brandweerposten 12
Point of Interest

Rivier

Incident keuze Waterredding inzetten
Voertuig en personeel vereisten Waarde
Benodigde tankautospuiten 2
Benodigde redvoertuigen 1
Hoogwerker benodigd waarschijnlijkheid 80
Benodigde hulpverleningsvoertuigen 1
Hulpverleningsvoertuigen benodigd waarschijnlijkheid 80
Benodigde OvD-B's 1
Benodigde HOVD's 1
HOVD benodigd waarschijnlijkheid 50
Benodigde Commandowagen 1
Commandowagen benodigdheid waarschijnlijkheid 50
Benodigde Waterongevallenvoertuigen / Oppervlaktereddingsteams 3
Benodigde bootaanhanger (WOA of BA-RB) 2
Benodigde noodhulpeenheden 2
Overige informatie Waarde
Maximale aantal patiënten 4
Minimaal aantal patiënten 3
Waarschijnlijkheid dat een patiënt getransporteerd moet worden 90
Gespecialiseerde afdeling voor patiënten Interne Geneeskunde
Terug